Περιήγηση: Ευχές

Κοινωνία
Η Βασιλόπιτα

Μεγάλο ρόλο στους εορτασμούς του Δωδεκάμερου παίζει η μαγειρική: Το ψωμί, που είναι η μαγιά της ελπίδας και το σύμβολο…