Περιήγηση: Ζάκυνθος

Επικαιρότητα
Ζάκυνθος: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 49χρονος συζυγοκτόνος — Το χρονικό της δολοφονίας

Στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λιο­δι­κών Ζακύν­θου οδη­γή­θη­κε ο δρά­στης της δολο­φο­νί­ας της άτυ­χης 41χρονης, που έγι­νε την περα­σμέ­νη Κυρια­κή στο Τσι­λι­βή Ζακύνθου.…

Επικαιρότητα
Ζάκυνθος: Βρετανοί τουρίστες χτύπησαν αλλοδαπό άνδρα — Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Στο νοσο­κο­μείο Ζακύν­θου σε σοβα­ρή κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται αλλο­δα­πός μετά τον ξυλο­δαρ­μό Βρε­τα­νών στον Λαγα­νά. Σύμ­φω­να με τα όσα μετα­δί­δουν τοπικά…

Επικαιρότητα
Η αλήθεια για τους Κουβανούς στη Ζάκυνθο: Μαφιόζικο κύκλωμα λαθρεμπορίας με στόχο την Κούβα

Σε φάση κλι­μά­κω­σης μπαί­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα οι πολύ­μορ­φοι σχε­δια­σμοί αμε­ρι­κα­νι­κών κέντρων ενά­ντια στην Κού­βα. Ήδη αντε­πα­να­στα­τι­κές ομά­δες, καθο­δη­γού­με­νες και…

Παιδεία
Κακοκαιρία Ιανός: Σε ποιες περιοχές δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Παρασκευή

Κλει­στά θα είναι  αύριο Παρα­σκευή 18 Σεπτεμ­βρί­ου σε περιο­χές της Δυτι­κής Ελλά­δας λόγω ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων. Μέχρι τώρα έγι­νε γνω­στό ότι…

Ατέχνως
Κακοκαιρία «Ιανός»: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυτική Πελοπόννησος, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη

Για μία δύσκο­λη κατά­στα­ση έκα­νε λόγο ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νίκος Χαρ­δα­λιάς, με αφορ­μή την κακο­και­ρία «Ιανός»,…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Ο τουρισμός πηγαίνει με την όπισθεν και οδηγεί και την εγχώρια καπιταλιστική οικονομία σε βαθύτερη κρίση

«Η ‘ατμο­μη­χα­νή’ της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας, ο του­ρι­σμός, πηγαί­νει με την όπι­σθεν και οδη­γεί και την εγχώ­ρια καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία σε βαθύτερη…