Περιήγηση: Ζάκυνθος

Επικαιρότητα
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ σε Αχαΐα, Ηλεία και Ζάκυνθο: Σχολεία, αθλητικά κέντρα, κινηματογράφοι και θέατρα

Έκτα­κτα μέτρα σε Αχα­ΐα, Ηλεία και Ζάκυν­θο ανα­κοί­νω­σε ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, καθη­γη­τής Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Σωτή­ρης Τσιό­δρας για την αντιμετώπιση…