Περιήγηση: Ζήσης Τζηκαλάγιας

Επικαιρότητα
Εθνικιστικό κρεσέντο από βουλευτή της ΝΔ: «Πάλιν με χρόνους με καιρούς πάλιν δικιά μας θάναι»

Σε εθνι­κι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα επι­δό­θη­κε ο βου­λευ­τής Καστο­ριάς της ΝΔ Ζήσης Τζη­κα­λά­γιας, με αφορ­μή την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση για μετα­τρο­πή της Αγίας…