Περιήγηση: Ζαΐχ Μπολσονάρου

Διεθνή
Πιο Μπολσονάρου και από τον πατέρα του, ο “πίτμπουλ” αμφισβητεί αν η «αλλαγή» στη χώρα μπορεί να επιτευχθεί «δια της δημοκρατικής οδού»

Ο ένας από τους γιους του ακρο­δε­ξιού προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου προ­κά­λε­σε νέα ανα­τα­ρα­χή σήμε­ρα, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η ταχεία…

Διεθνή
Βραζιλία: «Έσπασε» κάθε ρεκόρ ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από αστυνομικούς επί θητείας Μπολσονάρου

Κάθε ρεκόρ ξεπέ­ρα­σε ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που σκο­τώ­θη­καν κατά τη διάρ­κεια αστυ­νο­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην Πολι­τεία του Ρίο ντε Τζανέιρο…

Διεθνή
Ο Μπολσονάρου θα απολύσει τους συμβασιούχους για να “εκκαθαρίσει” τη Βραζιλία από “τις σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδεολογίες”

Η νέα κυβέρ­νη­ση του ακρο­δε­ξιού εθνι­κι­στή προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου σχε­διά­ζει να απο­λύ­σει τους συμ­βα­σιού­χους στον δημό­σιο τομέα, προκειμένου…

Διεθνή
Βραζιλία: Με… τανκς, ελικόπτερα και ελεύθερους σκοπευτές η ορκωμοσία του φασίστα Μπολσονάρου

Ημέ­ρα επί­ση­μης ανά­λη­ψης καθη­κό­ντων η σημε­ρι­νή για τον νεο­ε­κλε­γέ­ντα πρό­ε­δρο της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου, ο οποί­ος ορκί­ζε­ται στην πρω­τεύ­ου­σα Μπραζίλια…

Διεθνή
Ο Μπολσονάρου επιστρατεύει τη μαφία του Μαϊάμι ενάντια στην Κούβα — Συνάντηση με αμερικανοκουβανό τρομοκράτη

Ολο­έ­να και πιο φανε­ρά γίνο­νται τα εχθρι­κά σχέ­δια της νέας ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης της Βρα­ζι­λί­ας ενά­ντια στους λαούς της Κού­βας και…

Διεθνή
Ο φασίστας Μπολσονάρου εναντίον των κυβερνήσεων Κούβας και Βενεζουέλας

Ο ακρο­δε­ξιός εκλεγ­μέ­νος πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου κατα­φέ­ρε­ται πολύ συχνά ενα­ντί­ον της Κού­βας και της Βενε­ζου­έ­λας. Χτες Τρί­τη  δια­κή­ρυ­ξε με στόμφο…

Διεθνή
Ο Μπολσονάρου έδιωξε χιλιάδες Κουβανούς γιατρούς με τους απαράδεκτους όρους που επέβαλε

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι θα απο­σύ­ρει τους για­τρούς της από τη Βρα­ζι­λία έπει­τα από τις επικρίσεις…

Διεθνή
Βραζιλία: Ελεύθεροι σκοπευτές για να πυροβολούν και να σκοτώνουν τους κακοποιούς

Ο μελ­λο­ντι­κός υπουρ­γός Άμυ­νας του ακρο­δε­ξιού εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Ζαιρ Μπολ­σο­νά­ρο ενέ­κρι­νε σήμε­ρα την ιδέα της ανά­πτυ­ξης ελεύ­θε­ρων σκο­πευ­τών για…