Περιήγηση: Ζακ Κωστόπουλου

Κοινωνία
Δίκη για λιντσάρισμα Ζακ Κωστόπουλου: «Οι αστυνομικοί λειτούργησαν ενδεδειγμένα»!!!

Την απο­βο­λή δημο­σιο­γρά­φου από το ακρο­α­τή­ριο ζήτη­σε από το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης στη δίκη για τον απο­τρό­παιο θάνατο…