Περιήγηση: Ζακ Ρογκ

Αθλητικά
Πέθανε ο Ζακ Ρογκ

Πέθα­νε ο τέως πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Ολυ­μπια­κής Επι­τρο­πής (ΔΟΕ) Ζακ Ρογκ. Ο Βέλ­γος παρά­γο­ντας, ορθο­πε­δι­κός στο επάγ­γελ­μα, άφη­σε την τελευταία…