Περιήγηση: Ζαν Λικ Γκοντάρ

Πολιτισμός
Γκοντάρ για παρέμβαση Ζελένσκι: Οι Κάννες είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας

Την παρέμ­βα­ση του Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι στο φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου των Καν­νών σχο­λί­α­σε σκω­πτι­κά ο μεγά­λος σκη­νο­θέ­της Ζαν Λικ Γκο­ντάρ. Ο Ζελένσκι…