Περιήγηση: Ζαν ντ’ Αρκ

Επικαιρότητα
Ισραήλ: Λογοκρισία σε καλιτέχνη που συνέκρινε την Άχεντ Ταμίμι με τη Ζαν ντ’ Αρκ και την Άννα Φρανκ

Ο Ισραη­λι­νός υπουρ­γός Άμυ­νας έδω­σε σήμε­ρα εντο­λή στον ραδιο­σταθ­μό του στρα­τού να λογο­κρί­νει έναν γνω­στό Ισραη­λι­νό συγ­γρα­φέα ο οποί­ος συνέκρινε…