Περιήγηση: Ζαπορίζια-Запорі́жжя

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ‑πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζα κάνουν λόγω οι ουκρανικές αρχές

2:30 ώρα Ελλά­δας: Για πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε στον χώρο του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στη Ζαπο­ρί­ζια ‑του μεγα­λύ­τε­ρου της Ευρώ­πης- λόγω των…