Περιήγηση: Ζαπορίζια

Διεθνή
Δημοψηφίσματα στην Ουκρανία: Συντριπτικά ποσοστά υπέρ της προσάρτησης τεσσάρων περιφερειών στη Ρωσία

Οι φιλο­ρω­σι­κές αρχές στις ουκρα­νι­κές περι­φέ­ρειες Ντο­νέ­τσκ, Λου­χάνσκ, Ζαπο­ρί­ζια και Χερ­σώ­να  ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα συντρι­πτι­κά ποσο­στά υπέρ της προ­σάρ­τη­σης των τεσσάρων…

Διεθνή
Μόσχα: Μεγάλη ουκρανική δύναμη προσπάθησε να καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις προ­σπά­θη­σαν να κατα­λά­βουν τον πυρη­νι­κό σταθ­μό της Ζαπο­ρί­ζια με μία επί­θε­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν χθες πριν από τα…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ‑πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζα κάνουν λόγω οι ουκρανικές αρχές

2:30 ώρα Ελλά­δας: Για πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε στον χώρο του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στη Ζαπο­ρί­ζια ‑του μεγα­λύ­τε­ρου της Ευρώ­πης- λόγω των…