Περιήγηση: Ζαρκάδι

Κοινωνία
Νεαρό ζαρκάδι βρέθηκε τραυματισμένο κοντά στην Κορομηλιά Καστοριάς

Ενθαρ­ρυ­ντι­κές είναι οι πρώ­τες ενδεί­ξεις για νεα­ρό ζαρ­κά­δι που βρέ­θη­κε τραυ­μα­τι­σμέ­νο στο οδό­στρω­μα, κοντά στην Κορο­μη­λιά Καστο­ριάς. Όπως ανα­κοί­νω­σε ο…