Περιήγηση: Ζελένσκι

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα στη Βουλή με τα κόμματα του ΝΑΤΟϊκού τόξου να χειροκροτάνε τους ναζί του τάγματος Αζόφ

«Ντρά­πη­κε και η ντρο­πή σήμε­ρα στη Βου­λή και την ομι­λία Ζελέν­σκι, με τα κόμ­μα­τα του ΝΑΤΟϊ­κού τόξου να χει­ρο­κρο­τά­νε τους…

Πολιτική
«Λύσσαξαν» τα τσιράκια του ΝΑΤΟ για την στάση του ΚΚΕ στην πρόσκληση Ζελένσκι να μιλήσει στη Βουλή

Οι «δημο­κρά­τες» ΝΑΤΟι­κοί, ο αντι­κομ­μου­νι­στι­κός παρο­ξυ­σμός και οι «από­ντες» «Αφρι­σαν» πάλι χτες οι «μεγά­λες πένες» των αστι­κών εφη­με­ρί­δων για τη στάση…

Επικαιρότητα
Ρωσία: Ανακοίνωσε «δραστικό» περιορισμό της στρατιωτικής δραστηριότητας στις περιοχές Κιέβου και Τσερνίγκιφ

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι περιο­ρί­ζει «δρα­στι­κά» την στρα­τιω­τι­κή της δρα­στη­ριό­τη­τα στις περιο­χές του Κιέ­βου και του Τσερ­νί­γκιφ της Ουκρανίας,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης (ΚΚΕ): Η αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό δεν έχει καμία σχέση με τη στήριξη του Ζελένσκι

Η αλλη­λεγ­γύη στον ουκρα­νι­κό λαό δεν έχει καμία σχέ­ση με τη στή­ρι­ξη του Ζελέν­σκι, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Βλ. Πούτιν: «Ομάδα τοξικομανών και νεοναζί» η κυβέρνηση Ζελένσκι

«Ομά­δα τοξι­κο­μα­νών και νεο­να­ζί» χαρα­κτή­ρι­σε την κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, σε δηλώ­σεις του που μετα­δό­θη­καν νωρίτερα…