Περιήγηση: Ζερβουδάκης Δημήτρης

Επικαιρότητα
Αντιπολεμική συναυλία Θεσσαλονίκη στις 8 Μάη — Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν

Κάλε­σμα παλ­λαϊ­κής συμ­με­το­χής στο αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και την εμπλο­κή της χώρας μας,…