Περιήγηση: Ζεϊμπέκικο

Επικαιρότητα
«Μα εγώ δε ζω γονατιστός…»: Το λεβέντικο ζεϊμπέκικο του Δ. Κουτσούμπα στη Μακρακώμη (VIDEO)

Λαϊ­κός, αυθε­ντι­κός άνθρω­πος ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας δεν χάνει ευκαι­ρί­ες, όταν το επι­τρέ­πουν οι περιστάσεις,…