Περιήγηση: Ζοζέφ Ζοφό

Πολιτισμός
Πέθανε ο Ζοζέφ Ζοφό, συγγραφέας του διάσημου αυτοβιογραφικού βιβλίου «Ένας σάκος με μπίλιες»

Ο λογο­τέ­χνης Ζοζέφ Ζοφό, συγ­γρα­φέ­ας του διά­ση­μου αυτο­βιο­γρα­φι­κού βιβλί­ου «Ένας σάκος με μπί­λιες», το οποίο αφη­γεί­ται τη δια­φυ­γή δύο μικρών…