Περιήγηση: Ζοζέ Σαραμάγκου

Πρόσωπα
Ζοζέ Σαραμάγκου, σε όλη τη ζωή του πάλεψε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση

Ο νομπε­λί­στας κομ­μου­νι­στής Πορ­το­γά­λος συγ­γρα­φέ­ας Ζοζέ Σαρα­μά­γκου γεν­νή­θη­κε 16 Νοέμ­βρη 1922 στο χωριό Aζι­νιά­γκα της Πορ­το­γα­λί­ας. Ήταν παι­δί ακτή­μο­νων χωρικών,…