Περιήγηση: Ζορπίδης

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Απαράδεκτο να συναντιέται με τους ναζί της Χρυσής Αυγής ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Σε σχό­λιό του για τη συνά­ντη­ση του προ­έ­δρου του Επαγ­γελ­μα­τι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης Μιχά­λη Ζορ­πί­δη με μέλη της Χρυ­σής Αυγής, το Γραφείο…