Περιήγηση: Ζουλφού Λιβανελί

Πολιτισμός
Ζουλφού Λιβανελί: «Ο Μίκης ήταν ο δάσκαλός μου, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, ο καλός μου φίλος…»

«Είμα­στε πολύ στε­νο­χω­ρη­μέ­νοι και λυπη­μέ­νοι», δήλω­σαν μετά το πέρας του λαϊ­κού προ­σκυ­νή­μα­τος στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, έξω από τη Μητρό­πο­λη Αθηνών,…