Περιήγηση: Ζωή Βαλάση

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ζωή Βαλάση: Παραμύθια της πολυταξιδεμένης Αλεπούς

Παρα­μύ­θια της πολυ­τα­ξι­δε­μέ­νης Αλε­πούς Συγ­γρα­φέ­ας: Ζωή Βαλά­ση Εικο­νο­γρά­φος: Λεμο­νιά Αμα­ρα­ντί­δου Τα Παρα­μύ­θια της πολυ­τα­ξι­δε­μέ­νης Αλε­πούς δεν είναι μόνο μια συλλογή…

Εκδηλώσεις
Τρία υπέροχα αγόρια και ένα κορίτσι στην Ανατολική Γερμανία του ΄80

Μια ελλη­νι­κή οικο­γέ­νεια περ­νά­ει τις καλο­και­ρι­νές δια­κο­πές στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία του ’80. Παρα­μυ­θέ­νιες συνα­ντή­σεις, περι­πέ­τειες που μπλέ­κουν τον κόσμο της…