Περιήγηση: Ζόραν Ζάεφ

Διεθνή
Βόρεια Μακεδονία: Ο Ζάεφ αναβάλλει επ΄ αόριστον την παραίτησή του

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας και αρχη­γός του κυβερ­νώ­ντος Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, Ζόραν Ζάεφ ανα­βάλ­λει επ΄ αόρι­στον τις παραι­τή­σεις του από…

Διεθνή
Βόρεια Μακεδονία: «Πέφτει» η κυβέρνηση Ζάεφ — Αντιδράσεις για τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Έντο­νες ήταν οι αντι­δρά­σεις των κομ­μά­των του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας μετά τη γνω­στο­ποί­η­ση νωρί­τε­ρα σήμε­ρα από την μεριά…