Περιήγηση: ζώα

Διεθνή
Παλαιστίνη: Δύο χειρουργοί ορθοπεδικοί στη Γάζα φροντίζουν τα τραυματισμένα ζώα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν

Δύο χει­ρουρ­γοί ορθο­πε­δι­κοί στη Γάζα, οι οποί­οι έχουν φρο­ντί­σει χιλιά­δες ανθρώ­πους με κατάγ­μα­τα από το 2019, αξιο­ποιούν τώρα τις γνώσεις…

Διεθνή
Νεκρά ή τραυματισμένα κατοικίδια: στη Γάζα τα ζώα πλήρωσαν και αυτά το τίμημα δολοφονικού ισραηλινού χτυπήματος

Μια σπα­σμέ­νη γυά­λα για χρυ­σό­ψα­ρο, πανι­κό­βλη­τα που­λιά μέσα στο κλου­βί τους, πλή­θος ζώων που χρειά­ζε­ται θερα­πεία. Η απώ­λεια ή ο…

Κοινωνία
Συλλήψεις και αυτόφωρο για την κακοποίηση των ζώων, παραγγέλνει η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Τα πρό­σφα­τα περι­στα­τι­κά ωμής βίας κατά ζώων συντρο­φιάς προ­κά­λε­σαν την παρέμ­βα­ση της αντιει­σαγ­γε­λέ­ως του Αρεί­ου Πάγου Ολγας Σμυρ­λή η οποία παραγ­γέλ­λει στους…

Επικαιρότητα
Μαζική διαμαρτυρία για το φρικτό έγκλημα στα Κεραμειά Χανιών (ΒΙΝΤΕΟ)

Με περισ­σό­τε­ρα από 70 αυτο­κί­νη­τα πολί­τες του νομού Χανί­ων, με την στή­ρι­ξη της Πανελ­λα­δι­κής Φιλο­ζω­ι­κής Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ομο­σπον­δί­ας, δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν με αυτοκινητοπομπή…