Περιήγηση: ζώα

Κοινωνία
Φιλοζωικές οργανώσεις: Ονειδος η μη ψήφιση της διάταξης για την προστασία των ζώων — Μόνο η ΚΟ του ΚΚΕ την ψήφισε στο σύνολό της

Για «όνει­δο του Εθνι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου» κάνουν λόγο σε ανοι­χτή επι­στο­λή τους η Πανελ­λα­δι­κή Φιλο­ζω­ι­κή και Περι­βαλ­λο­ντι­κή Ομο­σπον­δία και η Πανελλαδική…