Περιήγηση: Ηθοποιός

Θέατρο
Η Στογιάνκα Μουτάφοβα, “η γηραιότερη ηθοποιός στον κόσμο”, πέθανε σε ηλικία 97 ετών

Η ηθο­ποιός Στο­γιάν­κα Μου­τά­φο­βα, η οποία διέ­πρε­πε στο χιου­μο­ρι­στι­κό ρεπερ­τό­ριο και δήλω­νε ότι είναι “η γηραιό­τε­ρη εν ενερ­γεία ηθο­ποιός στον…

Κινηματογράφος
Σμάρω Στεφανίδου, μια από τις πιο σημαντικές καρατερίστες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου

Στις 7 Νοεμ­βρί­ου 2010, στα 97 της χρό­νια, έφυ­γε από τη ζωή, η ηθο­ποιός Σμά­ρω Στε­φα­νί­δου. Μικρα­σιά­τισ­σα στην κατα­γω­γή, σπού­δα­σε στην…