Περιήγηση: Ηλέκτρα Στρατωνίου

Ποίηση
Οι ενοχές μας

Γράφει η Ηλέκτρα Στρατωνίου // ΟΙ ΕΝΟΧΕΣ ΜΑΣ Δεν μπορέσαμε να σώσουμε τίποτα απ’ αυτά που θα ‘πρεπε να σώθούν!…