Περιήγηση: Ηλέκτρα Στρατωνίου

Ποίημα
Τρία ποιήματα της Ηλέκτρας Στρατωνίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων

Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ποί­η­σης και κατά των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων. Τρία ποι­ή­μα­τα της Ηλέ­κτρας Στρα­τω­νί­ου ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΙΛΙ Η ΖΩΗ Και λέει, να…

Πρόσωπα
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΥΤΖΑΝ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Γρά­φει η Ηλέ­κτρα Στρα­τω­νί­ου // Οι πρώ­τες γυναι­κεί­ες παρου­σί­ες στην λογο­τε­χνία χρο­νο­λο­γού­νται στο τέλο­ςτου 18ου αιώ­να, με ποι­ή­μα­τα γραμ­μέ­να από…