Περιήγηση: Ηλέκτρα του Ευριπίδη

Θέατρο
Θέατρο: Η ανατρεπτική «Ηλέκτρα» του Ευριπίδη σε καλοκαιρινή περιοδεία

Συνε­χί­ζε­ται η καλο­και­ρι­νή περιο­δεία της «Ηλέ­κτρας» του Ευρι­πί­δη σε μετά­φρα­ση Στρα­τή Πασχά­λη και σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Λύρα, με πρω­τα­γω­νί­στρια την Μαρία…