Περιήγηση: Ηλίας Γιαννόπουλος

Κοινωνία
Σχόλιο των δικηγόρων της οικογένειας του 18χρονου Ρομά για τις δηλώσεις Θεοδωρικάκου

Οι σημε­ρι­νές ανα­κοι­νώ­σει Θεο­δω­ρι­κά­κου «όχι μόνο δεν ανα­γνω­ρί­ζουν αυτό το φιά­σκο, αλλά του­να­ντί­ον το συγκα­λύ­πτουν και το νομι­μο­ποιούν» επι­ση­μαί­νουν σε…