Περιήγηση: Ηλίας Καρελλάς

Εκδηλώσεις
Όρνιθες — Ο Καραγκιόζης στη χώρα των πουλιών (Περιοδεία)

Ο Ηλί­ας Καρελ­λάς εμπνέ­ε­ται από τους Αρι­στο­φα­νι­κούς «Όρνι­θες» και δημιουρ­γεί μια παρά­στα­ση για οικο­γε­νεια­κό κοι­νό με κεντρι­κό άξο­να το θέα­τρο σκιών και τη ζωντα­νή μουσική.…