Περιήγηση: Ηλίας Κασιδιάρης Νίκος Μιχαλολιάκος

Επικαιρότητα
Κάλεσμα από πρωτοπαλίκαρο του Κασιδιάρη να στηριχθεί ο Βελόπουλος

Κάλε­σμα ενί­σχυ­σης του κόμ­μα­τος Βελό­που­λου στις ευρω­ε­κλο­γές απηύ­θυ­νε σε δια­δι­κτυα­κή του συνέ­ντευ­ξη το μέχρι πρό­τι­νος πρω­το­πα­λί­κα­ρο του κατα­δι­κα­σμέ­νου ναζί Ηλία…