Περιήγηση: Ηλίας Μίχος

Κοινωνία
Ένοχος για βιασμό και βαρύτατες πράξεις ο Μίχος- Αθώα για όλα τα κακουργήματα η μητέρα της

Την ενο­χή του Ηλία Μίχου, όπως εισά­γε­ται για τις βαρύ­τε­ρες κατη­γο­ρί­ες στο κατη­γο­ρη­τή­ριο για στην υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης της 12χρονης…

Κοινωνία
Υπόθεση Κολωνού: Σφοδρή κριτική στην εισαγγελική πρόταση για αθώωση του Ηλία Μίχου από την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία

Σφο­δρή κρι­τι­κή στην εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση για αθώ­ω­ση του Ηλία Μίχου για βια­σμό και μαστρο­πεία από την Παι­δο­ψυ­χια­τρι­κή Εται­ρεία η οποία…