Περιήγηση: Ηλίας Σιώρας

Απόψεις
Ηλίας Σιώρας: Τρομοκρατία σε αγωνιζόμενες γυναίκες στο χώρο της Υγείας

Ο εκφο­βι­σμός και η τρο­μο­κρα­τία ενά­ντια σε αγω­νι­ζό­με­νους υγειο­νο­μι­κούς εκδη­λώ­νε­ται με ποι­κί­λους τρό­πους. Με κλή­ση σε απο­λο­γία για­τί  αντι­μί­λη­σες στο…

Προτεινόμενο
Ο Ηλίας Σιώρας εξηγεί με αριθμούς γιατί είναι ανέφικτο το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό

Οι γνω­ρί­ζο­ντες την κατά­στα­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας εκτι­μούν ότι το πολυ­πό­θη­το 70% του πλη­θυ­σμού θα έχει εμβο­λια­στεί, με το ιδανικότερο…

Επικαιρότητα
Ηλίας Σιώρας για τη νέα χρονιά: Αισιοδοξούμε γιατί πιστεύουμε στο δίκαιο ανυποχώρητο αγώνα και στην ανυπότακτη επιστήμη

Ζητή­σα­με από τον Ηλία Σιώ­ρα, πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός, τις ευχές του για το 2021: Κάνα­με ηρωική…

Προτεινόμενο
Ηλίας Σιώρας: Με ευχές και φιέστες δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Ευαγγελισμός

Tο νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός, από τα βασι­κό­τε­ρα νοσο­κο­μεία ανα­φο­ράς για Covid-19 στη χώρα κατα­γρα­φεί συνε­χώς κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού σε εργα­ζό­με­νους, για­τρούς, νοση­λευ­τές και…

Προτεινόμενο
Εργαζόμενοι Ευαγγελισμού: «Η υγεία δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται»- Ηλ. Σιώρας: «Επίταξη τώρα του ιδιωτικού τομέα»

Ημέ­ρα πανελ­λα­δι­κής κινη­το­ποί­η­σης η σημε­ρι­νή για τους εργα­ζό­με­νους στα νοσο­κο­μεία, με φόντο τον θάνα­το 10 υγειο­νο­μι­κών που έδι­ναν τη μάχη…