Περιήγηση: Ηλεία

Κοινωνία
Ηλεία: Μεγάλες ζημιές στις ελαιοκαλλιέργειες από τις τελευταίες χαλαζοπτώσεις

Το τελειω­τι­κό χτύ­πη­μα δέχθη­καν οι βιο­πα­λαι­στές παρα­γω­γοί ελαιο­λά­δου σε αρκε­τές περιο­χές της Ηλεί­ας, μετά το πέρα­σμα της κακο­και­ρί­ας «Daniel» και…

Επικαιρότητα
Όλα τα νεότερα από τα πύρινα μέτωπα: Τεράστια καταστροφή στο Δάσος της Δαδιάς, σε Λέσβο ‑Ηλεία

Πενή­ντα οκτώ δασι­κές πυρ­κα­γιές εκδη­λώ­θη­καν το τελευ­ταίο 24ωρο, που στο σύνο­λο τους αντι­με­τω­πί­στη­καν άμε­σα, και οι περισ­σό­τε­ρες τέθη­καν υπό έλεγχο…

Επικαιρότητα
Μεγάλες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές: Επικίνδυνα μέτωπα σε Λέσβο, Ηλεία και Έβρο

Στο πολύ «ακραίο φαι­νό­με­νο και­ρι­κών συν­θη­κών» με εκρη­κτι­κό κοκτέιλ από ξηρα­σία, υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και ισχυ­ρούς ανέ­μους, επιρ­ρί­πτει η ηγε­σία της…

Επικαιρότητα
Ανεξέλεγκτη η φωτιά που καίει δασική έκταση στην περιοχή Λιβαδάκι της Ηλείας

Ενι­σχύ­ο­νται οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις που επι­χει­ρούν από χθες το βρά­δυ, στην περιο­χή Λιβα­δά­κι, του δήμου Ανδρί­τσαι­νας — Κρε­στέ­νων, στην Ηλεία,…

Επικαιρότητα
Έκτακτα περιοριστικά μέτρα για Αχαΐα, Ηλεία και δήμο Ικαρίας — Παράταση μέτρων για Μεσσηνία και Ηράκλειο

Έκτα­κτα περιο­ρι­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση της δια­σπο­ράς της νόσου Covid-19 απο­φα­σί­στη­καν για τις Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Αχα­ΐ­ας και Ηλείας,…