Περιήγηση: Ηλεκτρικός

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Αποσύρονται όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ — Προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς

Απο­σύ­ρο­νται από την κυκλο­φο­ρία άμε­σα όλα τα λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ, λόγω της χιο­νό­πτω­σης στην Αττι­κή. Σύμ­φω­να με τον ΟΑΣΑ, τα…

Επικαιρότητα
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα μαζικής Μεταφοράς

Προ­σαρ­μο­γές υπάρ­χουν στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς, σήμε­ρα Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς. Έως τις 23:00 θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί όλα τα δρο­μο­λό­για των…

Κοινωνία
Δυστύχημα στον Ηλεκτρικό: Πρόβλημα στα φρένα παρουσίασε το μηχάνημα λείανσης — Διακοπή δρομολογίων Ομόνοια — Άνω Πατήσια

   Βλά­βη στα φρέ­να παρου­σί­α­σε η ειδι­κή μηχα­νή λεί­αν­σης που είχε ξεκι­νή­σει από τον σταθ­μό του ΗΣΑΠ στη Κηφι­σιά. Το…