Περιήγηση: Η&Μ

Διεθνή
Ευθύνες του μονοπώλιου ρούχων Η&Μ για αυθαίρετες απολύσεις απεργών στο Μπαγκλαντές

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Τον Ιανουά­ριο του 2019 χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στα εργο­στά­σια κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας στο Μπα­γκλα­ντές απήρ­γη­σαν για μεγα­λύ­τε­ρους μισθούς. Στις 20…

Διεθνή
Η&Μ: Μηνιάτικο 30 ευρώ

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Το Σου­η­δι­κό Κρα­τι­κό Ταμείο Βοή­θειας προς χώρες του Τρί­του κόσμου  Swedfund μέσω του προ­γράμ­μα­τος επι­χει­ρη­μα­τι­κή βιω­σι­μό­τη­τα, αποφάσισε…