Περιήγηση: ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: Άμεση και ζωτική ανάγκη η απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την «κλι­μά­κω­ση από τη Ρωσία του επι­θε­τι­κού πολέ­μου της κατά της Ουκρα­νί­ας» στην Ολο­μέ­λεια του…

Επικαιρότητα
Σεργκέι Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συγκαλύπτουν τα εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του Κιέβου»

Ο επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής διπλω­μα­τί­ας Σερ­γκέι Λαβρόφ απέρ­ρι­ψε σήμε­ρα στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ τις κατη­γο­ρί­ες της Δύσης ανα­φο­ρι­κά με…

Επικαιρότητα
Στο «κόκκινο» η ενδοιμπεριαλιστική κόντρα: Να προετοιμαστεί «για πραγματική μάχη» καλεί τον στρατό ο Σι Τζινπίνγκ

Ο κινε­ζι­κός στρα­τός «θα πρέ­πει να επι­κε­ντρω­θεί στην προ­ε­τοι­μα­σία για πραγ­μα­τι­κή μάχη», δήλω­σε σήμε­ρα ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος Σι Τζιν­πίνγκ, μία…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για το διάγγελμα Πούτιν: Να απεμπλακεί τώρα η Ελλάδα από τους επικίνδυνους ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς!

Κλι­μα­κώ­νε­ται η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση. Εδώ και τώρα να απε­μπλα­κεί η Ελλά­δα από τους επι­κίν­δυ­νους ευρω­να­τοϊ­κούς σχε­δια­σμούς! Αυτό τονί­ζε­ται σε ανακοίνωση…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο υπάρχουν μόνο επιτιθέμενοι — Εμείς υποστηρίζουμε τους λαούς

Από­σπα­σμα από την συνέ­ντευ­ξη του γενι­κού γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στην ΕΡΤ1 και τον δημο­σιο­γρά­φο Γ. Κουβαρά.…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος: Ευρωατλαντικοί και Ρωσία συνένοχοι στο ιμπεριαλιστικό μακελειό (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση ανα­φο­ρι­κά με τις «σχέ­σεις της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης με εξτρε­μι­στι­κά, λαϊ­κι­στι­κά, αντιευ­ρω­παϊ­κά κόμ­μα­τα» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο…