Περιήγηση: ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Επικαιρότητα
Χανιά: Κινητοποίηση ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου «Τρούμαν» στην Σούδα

Αγω­νι­στι­κά υπο­δέ­χθη­κε η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Χανί­ων του ΚΚΕ, στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγοράς,τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς φονιά­δες. Παρά την ισχυ­ρή βρο­χή, διορ­γά­νω­σε συγκέντρωση…

Επικαιρότητα
Λιτόχωρο: Μαχητική συγκέντρωση ενάντια στη μετατροπή του σε ορμητήριο πολέμου των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή του Λιτο­χώ­ρου σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου και στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα το…

Εκδηλώσεις
Λιτόχωρο: Συγκέντρωση την Κυριακή 21 Νοέμβρη ενάντια στη μετατροπή του σε ορμητήριο πολέμου

Συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή του Λιτό­χω­ρου σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, όπως προ­βλέ­πε­ται στο πλαί­σιο της νέας Συμ­φω­νί­ας «αμοι­βαί­ας αμυ­ντι­κής συν­δρο­μής» ανάμεσα…

Επικαιρότητα
Τι δουλειά έχει ελληνικό ιπτάμενο ραντάρ σε αμερικανοΝΑΤΟική αποστολή στην Μαύρη Θάλασσα;

Σε απο­στο­λή των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα — όπου κλι­μα­κώ­νε­ται ένας νέος γύρος ιμπε­ρια­λι­στι­κών εντά­σε­ων — μετεί­χε ιπτά­με­νο ραντάρ της…

Πολιτική
Θ. Παφίλης για την επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης: Ανέκδοτο τα περί στήριξης από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ  Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να παραμείνει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ

Ως «ανέκ­δο­το» χαρα­κτή­ρι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης «τα περί στή­ρι­ξης από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ» κατά την…