Περιήγηση: ΗΠΑ-Ρωσία

Διεθνή
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Απειλές από τις ΗΠΑ προς Ρωσία για νέες κυρώσεις με αφορμή τα δημοψηφίσματα

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες είναι έτοι­μες να επι­βά­λουν πρό­σθε­το οικο­νο­μι­κό κόστος στη Ρωσία, σε συνερ­γα­σία με τους συμ­μά­χους τους, εάν η…

Διεθνή
ΗΠΑ: Κλιμακώνουν την ένταση με τη Μόσχα, στέλνοντας 3.000 στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη

Κλι­μα­κώ­νουν την έντα­ση στην Ουκρα­νία οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες με απο­στο­λή επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην περιο­χή. Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο…

Διεθνή
Επιπλέον στρατεύματα στέλνουν οι ΗΠΑ – Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας στα σύνορα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Την απο­στο­λή επι­πλέ­ον στρα­τιω­τών στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη ανα­κοί­νω­σε χθες το βρά­δυ ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο…

Διεθνή
Σ. Λαβρόφ: Η Δύση βρίσκεται σε «πολεμική μέθη» — «Είμαστε έτοιμοι για κάθε εξέλιξη των γεγονότων»

Η Δύση «επι­θυ­μεί πολύ κάποια πραγ­μα­τι­κή προ­βο­κά­τσια» στην Ουκρα­νία, υπο­στή­ρι­ξε ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ, δηλώ­νο­ντας στη ρωσι­κή Κρατική…

Επικαιρότητα
Σούδα και Αλεξανδρούπολη: Ορμητήρια πολέμου σε περίπτωση σύρραξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας

Την περί­πτω­ση η Ελλά­δα να αξιο­ποι­η­θεί ως ορμη­τή­ριο πολέ­μου σε ενδε­χό­με­νη στρα­τιω­τι­κή σύρ­ρα­ξη μετα­ξύ ΝΑΤΟ και Ρωσί­ας επι­βε­βαιώ­νουν αξιω­μα­τού­χοι της…

Διεθνή
Ουκρανία-Ανατολική Ευρώπη: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας

Kλι­μα­κώ­νε­ται επι­κίν­δυ­να η αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα στις δυνά­μεις του Ευρω­α­τλα­ντι­σμού και την Ρωσία. Ένα 24ωρο μετά την συνά­ντη­ση των ΥΠΕΞ ΗΠΑ…