Περιήγηση: ΗΠΑ

Διεθνή
ΗΠΑ: Πρώτη φορά παγκοσμίως, εκτέλεση θανατοποινίτη με εισπνοή αζώτου

Η αμε­ρι­κα­νι­κή πολι­τεία Αλα­μπά­μα προ­χώ­ρη­σε χθες Πέμ­πτη στην εκτέ­λε­ση θανα­το­ποι­νί­τη προ­κα­λώ­ντας του ασφυ­ξία διά της εισπνο­ής αζώ­του, παγκό­σμια πρώ­τη που…

Διεθνή
Πού είναι τα όπλα;

Οπλι­σμό αξί­ας άνω του 1 δισ. δολα­ρί­ων από τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια που έχουν παρα­δώ­σει οι ΗΠΑ στην Ουκρα­νία ανα­ζη­τεί το…

Διεθνή
ΝΑΤΟ-Steadfast Defender 2024: «Πρόβα» πολέμου με τη Ρωσία σε μια περίοδο που μυρίζει μπαρούτι

Το ΝΑΤΟ προ­χω­ρά την επό­με­νη βδο­μά­δα στη μεγα­λύ­τε­ρη κοι­νή στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση από την επο­χή του Ψυχρού Πολέ­μου, συγκε­ντρώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους από…