Περιήγηση: Ηρακής Γκότσης

Κοινωνία
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: Συνεχίζεται ο φυλλορρόημα της Δημοτικής Αρχής —  Μένει με 19, σε σύνολο 41 συμβούλων!

Γρά­φει ο ΝΕΟ-Ιωνιώ­της // Στην 7η Τακτι­κή Συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Νέας Ιωνί­ας στις 24 Απρί­λη 2018 συνε­χί­στη­κε το φυλ­λορ­ρό­η­μα της…