Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Ηρακλής Κακαβάνης

Ηρα­κλής Κακα­βά­νης — Δημο­σιο­γρά­φος — Συγγραφέας.
✔️  Δια­χει­ρι­στής του Ατέχνως.
Σπού­δα­σε φιλο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο Ιωαννίνων.
▪️  Από το 1991 έως το 2013 εργά­στη­κε στον Ριζοσπάστη.
▪️  Από το 2013 αρθρο­γρα­φεί σε δια­δι­κτυα­κά Μέσα.
▪️  Από το 2010 συνερ­γά­της του περιο­δι­κού «Θέμα­τα Παιδείας».


 

Ματιές στην Επικαιρότητα
Πρέπει να είσαι πολύ σκατόψυχος για να σκέφτεσαι με τον τρόπο της Τατιάνας

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Αν η μισαν­θρω­πιά έχει πρό­σω­πο αυτό είναι της καλο­ζω­ι­σμέ­νης και καλο­ταϊ­σμέ­νης από τις λίστες Πέτσα Τατιάνας…

Μετάβαση στο περιεχόμενο