Περιήγηση: Ηρωες Επανάστασης 1821

Εικαστικές Τέχνες
Θεόφιλος — Ο ζωγράφος της Επανάστασης του 1821

Θεό­φι­λος, γνή­σιος λαϊ­κός ζωγρά­φος. Αστε­γος, περι­πλα­νώ­με­νος, παρα­μυ­θάς, αν και τραυ­λός. Επαι­ζε ακορ­ντε­όν κι αυτο­σχε­δί­α­ζε κλέ­φτι­κα τρα­γού­δια. Βρώ­μι­κος, ψει­ρια­σμέ­νος. Φου­στα­νε­λο­φο­ρε­μέ­νος και…