Περιήγηση: Ηρώδειο

Επικαιρότητα
Σοβαρό ατύχημα στο Ηρώδειο: Καμπανάκι κινδύνου από το Σωματείο Εργαζομένων Θεάματος — Ακροάματος (ΣΕΘΕΑ)

«Πάρ­τε τώρα μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής μας! Θα θρη­νή­σου­με νεκρούς συνά­δελ­φούς μας», τονί­ζει το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Θεά­μα­τος — Ακρο­ά­μα­τος (ΣΕΘΕΑ).…

Επικαιρότητα
Το Ηρώδειο, ο Ρουβάς και η Mercedes: Δεν δόθηκε καμία άδεια λέει το υπουργείο Πολιτισμού

«Συγνώ­μη» ζήτη­σε ο τρα­γου­δι­στής Σάκης Ρου­βάς μετά τις δικαιο­λο­γη­μέ­νες αντι­δρά­σεις που πρό­κα­λε­σε για την δια­φή­μι­ση της Mercedes στο Ηρώ­δειο. Με…

Εκδηλώσεις
Συναυλία αλληλεγγύης στο Ηρώδειο (29/8 ) για τους πυρόπληκτους, αφιερωμένη στον Μάνο Ελευθερίου

Μία ξεχω­ρι­στή συναυ­λία- αφιέ­ρω­μα στον σπου­δαίο στι­χουρ­γό, λογο­τέ­χνη και ποι­η­τή Μάνο Ελευ­θε­ρί­ου φιλο­ξε­νεί στο Ηρώ­δειο το Φεστι­βάλ Αθη­νών, σήμε­ρα Τετάρτη…

Εκδηλώσεις
Οι «Πέρσες» στο Ηρώδειο

Η παρα­γω­γή του Θεα­τρι­κού Οργα­νι­σμού Κύπρου, «Πέρ­σες» του Αισχύ­λου, που παρου­σιά­στη­κε με μεγά­λη επι­τυ­χία στην Επί­δαυ­ρο στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου 2017, έρχεται…