Περιήγηση: Ηφαίστειο

Επιστήμη
Ταξίδι στο Κέντρο της Γης: Γεώτρηση στην καρδιά του ηφαιστείου Κράφλα για τη δημιουργία υπόγειου παρατηρητηρίου μάγματος

Διε­θνής ομά­δα επι­στη­μό­νων από 38 ερευ­νη­τι­κά ινστι­τού­τα και εται­ρεί­ες πρό­κει­ται να τρυ­πή­σει την περιο­χή του κρα­τή­ρα του ηφαι­στεί­ου Κρά­φλα (ηφαι­στεια­κή…

Διεθνή
Γουατεμάλα: Διακόπηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων — Συνεχίζει να μεγαλώνει η μακάβρια λίστα (ΦΩΤΟ)

Οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό επι­ζώ­ντων γύρω από το ηφαί­στειο Φου­έ­γκο της Γουα­τε­μά­λας δια­κό­πη­καν για άλλη μια φορά σήμε­ρα, για…