Περιήγηση: Η άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ

Βιβλίο
Νέα Βιβλία: «Η άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ»

🔖  Επα­να­κυ­κλο­φο­ρεί ένα ιστο­ρι­κό βιβλίο της Σύγ­χρο­νης Επο­χής (πρω­το­εκ­δό­θη­κε το 1993 <|ISBN13 |>9789602246689<| σε μετά­φρα­ση Αθη­νάς Πανα­γου­λο­πού­λου ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΤΕ, ΒΗΜΑΤΑ ΜΟΥ!…