Περιήγηση: Η Άλλη Άποψη

Ανακοινώσεις
Αρνούμαι! — Δήλωση του Αλέκου Χατζηκώστα, εκδότη της εφημερίδας «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ»

Δήλω­ση του Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα, εκδό­τη-διευ­θυ­ντή της εβδο­μα­διαί­ας εφη­με­ρί­δας της Ημα­θί­ας «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» και του site alli-apopsi.gr Σύμ­φω­να με ανακοίνωση…