Περιήγηση: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Υγεία
Δύο πρωτοποριακές επεμβάσεις από το Παιδοκαρδιοχειρουργικό του «Αγία Σοφία»

Δύο επι­τυ­χείς πρω­το­πο­ρια­κές επεμ­βά­σεις για διόρ­θω­ση σπά­νιων συγ­γε­νών καρ­διο­πα­θειών στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» αξί­ζουν να μνη­μο­νευ­τούν, μιας και…