Περιήγηση: Η Αφροδίτη που γεννιέται από τα νερά

Εικαστικές Τέχνες
Η ανατομία της ανθρώπινης καρδιάς αναπαρίσταται στο ρόδι που κρατά ο Ιησούς σε πίνακα του Μποτιτσέλι

Μόνο πριν λίγους μήνες και συγκε­κρι­μέ­να τον Μάρ­τιο, ο δρ Ντά­βι­ντε Λατσέ­ρι, ειδι­κός σε θέμα­τα Ιατρι­κής στην Τέχνη, απο­κά­λυ­πτε μία…