Περιήγηση: Η ημέρα που... ο Στάλιν κέρδισε τον πόλεμο

Ατέχνως
ΕΡΤ: Δικαιολογώντας τα …αδικαιολόγητα για το αντικομμουνιστικό ντοκιμαντέρ — Εδώ γελάμε

Ακό­μη χει­ρό­τε­ρο της αθλιό­τη­τας είναι η προ­σπά­θεια να δικαιο­λο­γή­σεις την αθλιό­τη­τα. Κάπως έτσι, μετά τις αντι­δρά­σεις που προ­κά­λε­σε η προβολή…