Περιήγηση: Η Ημαθία στον 20ο αιώνα: Στιγμές της ιστορίας της

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019: Οι υποψήφιοι δήμαρχοι που στηρίζει το ΚΚΕ στους νομούς Αργολίδας, Μεσσηνίας και Ημαθίας

Συνε­χί­ζο­νται οι ανα­κοι­νώ­σεις από τις Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ των υπο­ψη­φί­ων δημάρ­χων που στη­ρί­ζουν σε κάθε νομό. Νομός Μεσ­ση­νί­ας Στο…

Νέες Κυκλοφορίες
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Αλέκου Χατζηκώστα: «Η Ημαθία στον 20ο αιώνα: Στιγμές της ιστορίας της»

Κυκλο­φό­ρη­σε αυτές τις ημέ­ρες από τις εκδό­σεις «Αλφα Πι» το νέο (8ο κατά σει­ρά) βιβλίο του Βεροιώ­τη δημο­σιο­γρά­φου και συγγραφέα…