Περιήγηση: Η Κούβα δεν είναι μόνη της

Εκδηλώσεις
47o Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Εκδήλωση για την Κούβα στη Διεθνούπολη την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου

Εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση με θέμα «Η Κού­βα δεν είναι μόνη» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο πλαί­σιο του 47ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στην Αθή­να την Παρασκευή…